بیمه کارآفرین
(طنین آسایش و امید کارمانیا)

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است . شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند.

Responsive image

سوالات متداولبیمه عمر و اندوخته دار امید چیست؟

بیمه عمر و اندوخته دار امید وسیله ای مناسب جهت کسب " آرامش خیال امروز " و " رفاه زمان بازنشستگی " و نیز " تامین پشتوانه مالی بازماندگان " در غیبت سرپرست خانواده است.

مزایای ویژه بیمه عمر و اندوخته دار امید چیست؟

تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده و در صورت حیات بیمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش یا افزایش سرمایه فوت و حق بیمه - امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد.

ضمانت سودآوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد ؟

طبق آئین نامه ۶۸/۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل ۱۶ ٪ برای دو سال اول بیمه نامه و ۱۳٪ برای دو سال دوم و ۱۰٪ برای مدت مازاد بر چهار سال می باشد ، لازم بذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ( سود دوران مشارکت ) نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود . سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین از محل ذخایر ریاضی بیمه گذاران همواره موفقیت آمیز بوده و هر ساله بیش از سود بانکی و به طور متوسط در سه سال گذشته ۲۲٪ سود به حساب بیمه گذاران منظور گردیده است.

دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه چگونه امکانپذیر است؟

حساب اندوخته بیمه عمر و اندوخته دار امید کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده است و بیمه شده می تواند از سال دوم قرارداد به بعد هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید همچنین بیمه شده می تواند تا ۹۰٪ موجودی حساب اندوخته خویش را بصورت وام بدون هیچ وثیقه ، چک یا ضامن دریافت نماید.

پوششهای تکمیلی بیمه اندوخته دار امید به چه صورت است؟

  • ۱- پوشش فوت بر اثر حادثه از بدو تولد تا ۸۰ سالگی تا سقف ۵۰۰میلیون تومان
  • ۲- پوشش نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه از بدو تولد تا ۸۰ سالگی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان .
  • ۳- پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه از بدو تولد تا ۸۰ سالگی تا سقف ۲۰۰میلیون تومان
  • ۴- پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از سن ۱۸ تا ۶۵ سالگی
  • ۵- پوشش امراض خاص برای ۲۱ مورد ، از بدو تولد تا ۶۵سالگی تا سقف ۵۰۰میلیون تومن

نمونه ای از خسارت های پرداخت شده

از سرمایه گذاری خود مطمئن باشید