تقدیرنامه


picture

تندیس تعالی کیفیت انگلستان -لندن 2013

picture

تندیس ستاره بین المللی برای رهبری در ...

picture

جایزه بهترین محصول2014

picture

تندیس تاج پلاتینیوم برای کیفیت عالی و ...

picture

تندیس ستاره پلاتینیوم برای کیفیت جهانی ...

picture

تندیس پلاتین برای کیفیت برتر آلمان ...

picture

تندیس درجه عالی بین المللی مسئولیت و ...

picture

تندیس طلایی درجه عالی کیفیت و اعتبار

picture

تندیس طلایی برای کیفیت و اعتبار تجاری

picture

تندیس ستاره طلایی برای کیفیت جهانی فرانسه - پاریس 2011

picture

تندیس طلایی برای کیفیت برتر آلمان-فرانکفورت 2011

picture

تندیس طلایی بین المللی کیفیت قرن سوییس- ژنو 2011

picture

دریافت گواهینامه پلاتینیوم برای کیفیت و نام تجاری برتر سوییس-ژنو 2010

picture

تندیس تاج طلایی برای کیفیت عالی و نوآوری انگلستان-لندن 2011

picture

تندیس باشکوه 5 قاره برای کیفیت و برتری ایتالیا-رم 2011

picture

تندیس طلایی برای کیفیت فرانسه-پاریس 2011

picture

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت برای عملکرد برتر رضایتمندی مشتری سوییس-ژنو 2010

picture

تندیس افتخار بزرگترین فروشنده بیمه عمر در سال 1389

picture

دریافت گواهینامه طلایی کیفیت و اعتبار تجاری آلمان-برلین 2011

picture

تندیس پلاتین برای کیفیت ونام تجار ی برتر سوئیس-ژنو 2010

picture

دریافت گواهینامه ستاره رهبری کیفیت فرانسه-پاریس 2011

picture

دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت قرن سوییس-ژنو 2011

picture

گواهینامه باشکوه 5 قاره برای کیفیت و برتری ایتالیا-رم 2011

picture

دریافت گواهینامه کیفیت رضایت مشتری رای عملکرد برتر رضایتمندی مشتری آلمان-برلین 2011

picture

پیام برایان تریسی خطاب به مدیرعامل بیمه کارآفرین در کنفرانس مدیریت-ایران 2013