حساب بانکی

طبق توافق اعضاء هیئت مدیره ، مشاورین محترم جهت دریافت کارمزد ( پورسانت )  بایستی شماره حساب بانک ملت و یا بانک کارآفرین خود را در سیستم ثبت نمایند .

لازم بذکر است شماره حساب اعلام شده باید بنام خود شخص و یا ولی شخص باشد .