پرداخت کارمزد در دو بازه زمانی ماهانه

طبق اطلاعیه های قبلی زمان پرداخت کارمزد اعضا در دو تاریخ (هفتم و بیست و‌ دوم) هرماه انجام خواهد شد.حال این نکته قابل ذکر است که اعضا جهت دریافت کارمزد در روز هفتم باید درخواست برداشت وجه خود را تا قبل از ساعت ۲۴ روز پنجم و همچنین جهت واریزی های بیست و دوم تا ساعت ۲۴ روز بیستم ارسال نمایند.این نکته را نیز یادآور میشویم که درخواست هایی که بعد از ساعت ۲۴ دو روز مذکور ارسال شوند پرداخت آنها به دوره بعد (پانزده روز بعد) موکول میشود.با سپاس از همراهی و آرزوی تندرستی برای تک تک شما عزیزان امور مالی و‌حسابداری کارمانیا