قوانین و مقررات شرکت طنین آسایش و امید کارمانیا

1

اطلاعات کافی کسب کنید!

هر فرد لازم است تا در زمان ورود به سایت شرکت از معرف یا راهنما ی خود و یا از قسمت پشتیبانی شرکت اطلاعات کافی را جهت ورود و فعالیت بدست آورد .

2

یک راهنمای متعهد

پشتیبانی و راهنما موظفند با ارائه اطلاعات صحیح و منطبق با شرایط بیمه نامه به هر یک از بیمه گذاران و با توضیحات کامل در مورد باشگاه مشتریان کارآفرین، به بیمه گذار در تکمیل فرم پیشنهاد الکترونیکی کمک نماید.

3

هیچ وجهی نباید پرداخت کنید

هیچ شخصی اجازه دریافت وجه یا وجوهی از بیمه گذار ندارد.

4

روش های پرداخت

بیمه گذار فقط می تواند به روشهای زیر حق بیمه یا اقساط بیمه نامه خود را بپردازد

  • از طریق موبایل و اپلیکیشن باشگاه وارد درگاه پرداخت شود و اینترنتی پرداخت نماید .
  • پرداخت از شماره کارت حساب عمر 6104,3375,3713,1201
  • انتقال وجه به حساب 8620020090 با شناسه برای بیمه های عمر
  • مراجعه حضوری به شرکت